В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Встъпи в длъжност новият заместник областен управител

prev next

      Днес, 14 април , Областният управител Детелина Николова представи пред служителите на Областна администрация своя заместник Сали Феим. Със заповед. на Министър-председателя на Република България Бойко Борисов той е назначен за заместник областен управител на област Добрич.

      Заместник областният управител Сали Феим ще подпомага реализирането на правомощията на Областния управител:

- в провеждане на държавната политика на регионално ниво;
- организиране и осъществяване взаимодействие с териториалните звена на централната администрация на изпълнителната власт на територията на областта, както и с органите на местното самоуправление и местната администрациям
- подпомагане на  Областния управител при осъществяване на по-ефективна координация и управление на взаимовръзките с другите държавни органи и политическите кабинети на членовете на Министерски съвет.

      И като отговаря за следните ресори:

- Здравеопазване
- Социални дейности
- Образование и читалищни дейности
- Спорт и младежки дейности
- Етнически и интеграционни въпроси
- Околна среда и води
- Защита на населението при бедствияАктуално

съобщение

анкета