Проект “Моят бряг”

 

Във вторник от 10 ч. в зала "Европа" на Областна администрация ще се проведе поредна работна среща с представители на МРРБ и общини по проекта "Моят бряг", чиято основна цел е постигане на дългосрочна визия за устойчиво управление на черноморското крайбрежие. В контекста на приетите критерии за област Добрич ще бъде дискутирано тяхното използване при разработването на Регионалната устройствена схема и съответно при разработването на общите устройствени планове на общините в областта.

Добрички регион е пилотен по проекта "Моят бряг". Изработена е  Визия и Стратегия за интегрирано управление на крайбрежните зони, презентирана от експерти на Областна администрация на конференции и кръгли маси, като идеята е в този процес да бъдат привлечени повече институции на регионално, местно и национално ниво, както и граждани.

 
Актуално

съобщение

анкета