На територията на област Добрич няма съмнения за заболяването „заразен нодуларен дерматит“, но са въведени ограничителни мерки

prev next

     Във връзка със заповед на Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните, относно възникнали огнища на болестта „заразен нодуларен дерматит" в област Хасково, община Димитровград, с. Воден и с. Черногорово, Областният управител Детелина Николова свика заседание на Областната епизоотична комисия, с цел да бъдат набелязани превантивни мерки за предотвратяване на разпространението на болестта на територията на нашата област.
     Д-р Розалина Брайкова, секретар на Областната епизоотична комисия и директор на ОДБХ, информира за предприетите действия от Областната дирекция по безопасност на храните, включително проведеното днес съвещание с общинските ветеринарни лекари. В изпълнение на заповедта на БАБХ, са организирани незабавно ежеседмични клинични прегледи на едрите преживни животни. Съвместно с кметовете ще се извърши инвентаризация и актуализация на данните за тях. Транспортиране ще се разрешава само до кланица. Уточнено бе, че заболяването засяга само едрите преживни животни и не е опасно за хората. Кметовете и фермерите имат задължението незабавно да уведомят съответния ветеринарен лекар при съмнение за заболяване и/или смъртност. В тази връзка д-р Борислав Каменов от ОДБХ обърна внимание на спешната необходимост общините и общинските служби да определят площадки за загробване на животните, ако евентуално възникне необходимост за това. Той допълни, че заболяването е едно от т. нар. „екзотични" заболявания, което се пренася от кръвосмучещи. Неправомерното движение и транспортиране на животни в Южна България, създава опасност от разпространение на болестта, подчерта д-р Каменов. Лечение няма. До момента са регистрирани общо 13 огнища в Хасковско и Старозагорско.

     Директорът на ОД на МВР ст. комисар Веселин Колев съобщи, че вече е разпоредил приоритетен контрол на превозването с МПС на едри преживни животни.
     Със своя заповед от днес Областният управител на Добрич Детелина Николова нареди свикване на общинските епизоотични комисии до 22 април, които да предприемат конкретни мерки за недопускане проникването на болестта на територията на общините. Указано е да бъде извършена дезакаризация и дезинсекция на тревни и водни площи, както и да се определят площадки за загробване на животни. За изпълнението на мерките, трябва да се докладва на Областния управител в срок до 25 април 2016 г.
Актуално

съобщение

анкета