В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Областният управител Детелина Николова издейства увеличение на финансирането за 100-годишнината от Първата световна война

     Днес, 20 април 2016 г., в Централния военен клуб - София, министърът на отбраната Николай Ненчев свика заседание на Националния комитет за отбелязване на юбилейната годишнина. В рамките на заседанието е бил разгледан и одобрен проект на Национален план за честванията през 2016 г., с финансов разчет. 
     В работата на форума участва заместник областният управител на Добрич Сали Феим, упълномощен за това от Областния управител Детелина Николова.
     Припомняме, че по време на проведени работни срещи в Областна администрация, през месец март, т.г., включително с представител на Министерството на отбраната, както и в поредица срещи и разговори в столицата, Областният управител Детелина Николова представи убедителни аргументи в подкрепа на искането да бъде преразгледано разпределението на средствата, според което за област Добрич бяха предвидени 9 600 лева.
     С оглед значимостта на годишнината за нашата област, Областният управител успя да издейства значително по-голямо финансиране за мероприятията в Областния план за отбелязване на юбилейната годишнина от боевете в Добруджа на III Българска армия през Първата световна война. В одобрения днес Национален план за честванията, определените средства за област Добрич са 35 000 лева.
Актуално

съобщение

анкета