В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Европейският ден на моретo – 20 май, бе отбелязан в Областна администрация Добрич

     С послания на млади художници за опазване на чистотата и красотата на Черно море, и с презентация на кап. далечно плаване Александър Александров, бе отбелязан Европейският ден на морето в Областна администрация - Добрич. Областният управител Детелина Николова  припомни, че Европейският съюз обяви 20 май за „Европейски ден на морето" през 2008 г. Целта е да се отбележат постиженията и потенциала на Европа в областта на моретата и океаните, да се покаже важната роля, която те играят в ежедневието на крайбрежните общности и на всички нас - гражданите на Европейския съюз.  

     Морето прави така, че свързва хората от близо и далеч. Значимостта на Черноморието е голяма не само за страните в региона на Черно море, но и за Европейския съюз като цяло, научиха участниците в днешното събитие от капитан Александров. България е една от страните, която има дълга черноморска граница, има добри възможности за развитие на транспортните връзки между страните в региона и тя трябва да оползотвори част от геополитическото и геостратегическото си място. Капитанът пожела на децата да обичат морето, много да пътуват, но никога да не забравят, че са българи.

     В сградата на Областна администрацията на I етаж, е подредена изложба на детски рисунки на морска тематика, която бе разгледана с интерес от малките и по-големи участници в информационното събитие.  Автори са ученици от СОУ „Кл. Охридски" и възпитаници на школите по изобразително изкуство от НЧ „Йордан Йовков - 1870" и Общински младежки център - Добрич.

Капитан далечно плаване Александър Александров е завършил Морското училище във Варна през 1973 г., специалност „Корабоводене" за гражданския флот.
Има 20 годишен трудов стаж на различни видове кораби по целия Световен океан. Придобива най-високата морска правоспособност „Капитан далечно плаване".
Работи близо 23 год. като преподавател и ръководител в различни наши учебни заведения за висше морско образование и следдипломна квалификация. Стипендиант на Международната федерация на транспортните работници и Европейската комисия.
Бил е научен сътрудник в Международния морски изследователски център към Университета в Кардиф, Уелс.
Специализирал е в Световния морски университет в Малмьо, Швеция.

 Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета