Областният управител Детелина Николова председателства заседание на Областната комисия по заетост

     Днес, 1 юни 2016 г., в Областна администрация - Добрич, се проведе работно заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие. 

     Областният управител Детелина Николова представи пред Комисията акценти от проекта "Швейцарска подкрепа за въвеждане на принципите на дуалното обучение в българската образователна система", където се посочва, че ключова цел в България е да се създаде устойчива система за професионално образование, в която то да отговаря на високите стандарти и изисквания на бизнеса. Това е визия, в която професионалните гимназии генерират компетентна и висококвалифицирана работна сила, съответна на нуждите на пазара на труда. Проектът ще обхване в периода до 2019 година 1200 ученици от 15 училища, заяви Областният управител.

     Професионалната гимназия по туризъм "Пейо Яворов" в Добрич е сред пилотните училища в страната, които през новата учебна 2016-2017 година ще въведат дуалното обучение с подкрепата на българско-швейцарска програма за сътрудничество. Гимназията ще приеме 26 ученици в 9 клас по професията готвач с четиригодишен срок на обучение, представи проекта директорът на училището инж. Нели Апостолова. За опита в работата по проекти говори и директорът на ПГ по МТЕ инж. Славка Иванова.
 
     "Бизнес без квалифицирана работна ръка, е немислим", съгласиха се участниците в заседанието. В тази перспектива бизнесът се разглежда като ключов партньор на професионалните училища, мотивиран да инвестира в бъдещи специалисти и да си сътрудничи с държавните и местните власти.

     Областният управител обобщи, че промяната идва с предстоящата нова учебна година и трябва да се мисли заедно с РИО, местната и държавна власт, как да се преодолеят трудностите и на база на съществуващите условия да се изведат нуждите на област Добрич, имайки предвид предимствата на дуалното обучение.

     Втората тема, която бе обсъдена от Областната комисия по заетост, бе във връзка със стартиралата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на схема „Обучения и заетост" по ОП „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. Разгледани бяха Оценката и класирането на постъпилите заявки за участие на работодатели в проект „Обучения и заетост".
Актуално

съобщение

анкета