Областният управител ще участва в Кръгла маса на тема: „Възможни сектори за ПЧП на местно и регионално ниво”

     Дейностите по проекта покриват 26 целеви области в страната и ще допринесат за ефективност на управлението чрез създаване на условия за активно прилагане на публично-частно партньорство в областни и общински администрации.

     На кръглата маса ще бъде представен обобщен доклад за набелязани сфери и дейности на ПЧП от областни и общински експерти по време на проведените 12 семинара в цялата страна. Ще бъдат обсъдени  и успешни ПЧП практики от Великобритания и Чехия през погледа на чуждестранни и на български експерти. /Неотдавна представителят на Областна администрация- Добрич - Ангел Драгостинов, взе участие в обучителното пътуване в тези две европейски страни./

     В програмата за срещата на 15 октомври е предвидено да бъдат  обсъдени и определени 4 приоритетни за страната сектора, за които да се разработят вътрешни правила, процедури и унифицирана ПЧП - документация.

     Областна администрация- Добрич, която е партньор по проекта, изпълняван по ОПАК, ще бъде представена  на събитието в София от Областния управител Ж. Желязков, гл. секретар Др. Драгоев- координатор за Североизточен район за планиране и Ангел Драгостинов, н-к отдел „Регионално развитие и административен контрол".

 

 

 
Актуално

съобщение

анкета