Областният управител Детелина Николова участва в информационна среща на МОСВ за Североизточен район

     Министерството на околната среда и водите инициира провеждането на информационни дни в цялата страна относно финансовите инструменти за развитие на екологичната инфраструктура. Днес, 2 юни 2016 г., в Търговище ще се проведе форум с кметовете на общини от Североизточен район /СИР/. За участие в събитието са поканени и областните управители. 

     Министър Ивелина Василева ще представи политиките на министерството в сектор „Отпадъци". Присъстващите ще бъдат запознати с възможностите за финансиране на общински проекти чрез инструментите, управлявани от МОСВ - Оперативна програма „Околна среда", Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда и Националния доверителен екофонд.
    
Актуално

съобщение

анкета