Областният управител Детелина Николова е на заседание на Министерски съвет

     Днес, 15 юни 2016 г., Областният управител Детелина Николова присъства на редовното седмично заседание на Правителството. 
     Ще бъде обсъден Проект на решение за одобряване на проектозакон за изменение и допълнение на Закона за туризма. Част от измененията предвиждат въвеждането на единната система на туристическа информация, както и на критерии за доброволен етикет за качество в туризма.
Актуално

съобщение

анкета