Областният управител ще вземе участие в заседанието на Регионалния съвет за развитие в Североизточен район

 

     Заседанието се свиква, на основание чл. 52 ал.2, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие от председателя на съвета Митко Стайков, Областен управител на Област Търговище.

     В заседанието ще вземат участие заместник-министри на министерствата на финансите, на регионалното развитие и благоустройството,  на икономиката, на околната среда и водите, на министерството на труда и социалната политика, на земеделието и храните,и на министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, както и областните управители на Варна, Шумен, Добрич и Търговище,  кметове на различни общини от Североизточен район, представители на работодателски и синдикални организации като БСЧП „Възраждане", КРИБ, ССИ,  КНСБ и КТ „Подкрепа".

     Областният управител на Търговище и председател на РСР ще представи  обновеният състав на Съвета след настъпилите кадрови и персонални промени в структурата на областните администрации след  изборите за 41-во Народно събрание. Присъстващите ще изберат нов заместник председател на РСР и ще определят  нови представители на Съвета в Комитетите за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка и оперативните програми.

     Дневният ред предвижда още и анализ на изпълнението до момента на Годишната индикативна програма за дейността на Регионалния съвет за развитие, както и запознаване на участниците в заседанието  с проектите за стратегически документи на РСР  за периода 2009 - 2013 г.

     За по- голяма оперативност, заседанието  ще се проведе съвместно със заседание на Регионалния координационен комитет към РСР.

 
Актуално

съобщение

анкета