В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Работно заседание на Комисията по заетост председателства Областният управител Детелина Николова

     В дневния ред на работното заседание бе включено обсъждане на процедурите относно писмена покана за разработване на регионална програма за заетост и обучение на област Добрич. Вторият момент, по който се произнесе комисията, бе свързан с определянето и одобряването на методика, по която да бъдат оценени внесените проектни предложения.
      Областният управител запозна присъстващите с определения финансов ресурс за изпълнение на регионалните програми за 2016 г., който е в размер на 7 207 200 лв., като размерът на средствата за финансиране на програмата за всяка област в страната, е определен по методика, утвърдена от министъра на труда и социалната политика, съобразно средномесечното равнище на безработицата и средномесечния брой на регистрираните безработни в областта за 2015 г.
      С решение на Министерски съвет от август т.г., е утвърдено разпределението на средствата от бюджета на МТСП за активна политика по области в Националния план за действие по заетостта през 2016 г., като размерът на разпределените средства за област Добрич, са в размер на 191 735 лв. Следва заетостта да се планира за срок до 6 месеца, като срокът за изпълнение на регионалните програми е до 31.03.2017 г.
      Назначаването на лицата по програмата ще започне в средата на месец октомври 2016 г., информира на заседанието Областният управител Детелина Николова и уточни, че срокът за разработване на проектни предложения за включване в програмата и внасянето им в Комисията по заетост е 16.09.2016 г.
      Пламен Начков, директор на „Регионална служба по заетостта" Варна, обърна внимание, че дейностите в проектните предложения следва да са съобразени с регионалните приоритети в Областната стратегия за развитие, регионалния, областния и общинските планове за развитие. Предложенията не трябва да дублират дейности от досегашните програми, а да бъдат насочени към дейности с общо предназначение, като се обмисли внимателно есенно - зимния период.
      След направените разисквания, Областната комисия по заетост единодушно прие Методиката за оценка и подбор на проектните предложения за включване в Регионална програма на област Добрич и се обедини около предложението, следващото заседание, на което ще се одобри проектът на Регионална програма за заетост и обучение, въз основа на оценка и подбор на постъпилите предложения, да бъде на 21.09.2016 г.Актуално

съобщение

анкета