В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

21 септември 2016 г. е обявен за Европейски ден без загинали на пътя

prev next
     Днес, 19 септември, на проведеното заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата, председателствано от Областния управител Детелина Николова, бяха обсъдени конкретни идеи и мероприятия за отбелязване на Европейския ден без загинали на пътя - 21 септември 2016 г. Всички участници предварително бяха направили своите предложения в указания от Областния управител срок.
     Членовете на Областната комисия по безопасност представиха и кратки отчети за действията и мерките, предприети за периода януари 2016 г. - септември 2016 г. с цел подобряване безопасността на движение по пътищата на територията на област Добрич.
      На сайта на Областна администрация - Добрич, в подраздел Областни комисии и съвети, е публикуван обобщен доклад за дейността на всички институции - членове на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата.
 
     По предложение на Европейската мрежа на службите на пътна полиция ТИСПОЛ, 21 септември 2016 г. е обявен за Европейски ден без загинали на пътя и ще се проведе като операция под наименованието EDWARD (European Day Without A Road Death). Инициативата ще премине под мотото за Република България „Заедно за всеки един човешки живот!"
      Идеята на организаторите е по време на операция EDWARD да има 24-часово видео наблюдение, записващо в реално време събитията и „брояч" на деня, като детайли от всички произшествия с тежко ранени или с фатален край ще бъдат записвани и предоставяни онлайн на обществеността.
     Планирано е чрез наличните ресурси на държавните, местните и неправителствени органи и организации, както и чрез средствата за масово осведомяване да се популяризира Европейският ден без загинали на пътя (European Day Without A Road Death) и на 21 септември в реално време да се предоставя информация за случващото се през 24-часовия период на операция EDWARD.
      За постигане на целта да няма загинали на пътя, органите на „Пътна полиция" ще засилят контролната дейност и в максимална степен ще подпомагат безопасността на всички участници в движението по пътищата.
      Информацията ще бъде публикувана и ежечасно актуализирана на страниците на Министерство на вътрешните работи и на областната дирекция на МВР Добрич в интернет.
     ЗАЕДНО ЗА ВСЕКИ ЕДИН ЧОВЕШКИ ЖИВОТ!
 

 
Актуално

съобщение

анкета