В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Отличие за Детелина Николова за трайния принос в развитието на НСОРБ

По повод на 20-ия юбилей на Националното сдружение на общините в Република България, Областният управител на област Добрич бе наградена с почетен плакет и грамота като дългогодишен член на Управителния съвет на сдружението с над 10 години стаж в ръководния орган.
Изказвайки своята благодарност по време на форума в Албена, тя е отбелязала, че този период остава за нея като изключително пълноценен и ползотворен етап в професионалния й път. Етап, през който Националното сдружение на общините в България е преодолявало множество предизвикателства, но винаги достойно, последователно и успешно е изпълнявало мисията си, посветена на изграждането на силно, ефективно и отговорно местно самоуправление, изцяло в полза на българските граждани.
Детелина Николова е посочила, че за нея местното самоуправление е било „верую" и постигнатите видими резултати в Добрич доказват, че си е заслужавало да се работи с постоянство, усърдие и отдаденост. Пожелала е успех на бившите си колеги и е припомнила, че НСОРБ е залог за по-сигурното бъдеще на България.
Актуално

съобщение

анкета