В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Организационно-техническата подготовка на изборите в област Добрич върви по план

Във връзка с предстоящите избори за президент и вицепрезидент и за национален референдум на 6 ноември 2016 г., Областният управител Д. Николова, съобразно вменените ангажименти на институцията, следи стриктно за своевременното изпълнение на задачите в изборния процес, съгласно хронограмата, приета с Решение на ЦИК, както и указанията на Министерски съвет.
Главният секретар на Областна администрация Румен Русев раздаде по график, в определения срок, предварителните избирателни списъци на упълномощени представители на осемте общински администрации. Предадени са също 1600 бр. удостоверения за гласуване на друго място и 80 бр. публични регистри за издадените удостоверения. Предстои общините да получат още: 800 бр. бели торби /чували/ за съхранение на изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент и 400 черни торби /чували/ за съхранение на материалите за национален референдум. От Областна администрация своевременно са разпределени и предадени и 800 бр. кутии за отрязъци с номерата на бюлетините.
      С решение на ЦИК № 3799-ПВР от 18.10.2016 г., са определени секциите в страната за машинно гласуване при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември.
За област Добрич секциите за машинно гласуване са общо 15, както следва: в община Балчик - 2 секции, в община Генерал Тошево - 2 секции и в община Добрич - 11 секции.Актуално

съобщение

анкета