В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

В работен порядък протече съвещанието за зимната подготовка на област Добрич

В изпълнение на законовите разпоредби, днес, 27 октомври, под председателството на Областния управител Детелина Николова, се проведе работно съвещание на Щаба за изпълнение на Областния план за защита при бедствия.
Участниците - представители на общини и ръководителите на дружества и ведомства, които имат отношение към подготовката на областта за работа при усложнена зимна обстановка през сезон 2016-2017 г., докладваха за готовността на структурите, които ръководят. Представени бяха акценти от изготвените доклади, от които стана ясно, че всички указания по издадената заповед на Областния управител, са изпълнени. В ход е процедурата по сключване на договори за зимното поддържане, като в някои от общините вече е приключила. Областният управител призова останалите да бъдат по-оперативни и да имат предвид указаните срокове. За училищата и социалните заведения на територията на областта, е осигурено гориво; изпълнени са редица мерки и са предприети действия с оглед намаляване на последствията за населението и осигуряване на ефективно функциониране на инфраструктурата, снабдяването и услугите във всички общини през зимния сезон.
От „ВиК" АД докладваха, че от година и половина работят по укрепване на водоснабдителната система, за да може да се реагира своевременно при кризисни ситуации. „Тази година готовността ни за зимата е в пъти по-добра в сравнение с миналата година" - заяви изпълнителният директор на дружеството Петър Калчев. От ОПУ информираха, че усилията са насочени към осигуряването на проходимост при снегонавявания. Дейностите са организирани в осем опорни пункта, седем от които съвпадат с областните центрове, а един от тях е ситуиран в с. Карапелит. Към тях са организирани 17 помощни бази, където е разположена техниката. Директорът на Областното пътно управление Георги Стратиев увери, че структурите са в степен на готовност за посрещане на зимните предизвикателства. Той подчерта, че се работи в много добра координация с другите ведомства, сред които „Пътна полиция" и Автомобилна администрация. В продължение на темата, началникът на  сектор "Пътна полиция" Жулиян Минев потвърди високото ниво на взаимодействие, като посочи, че основен проблем остава ограниченият ресурс от служители. Обърнато бе внимание от директора на РД „ПБЗН" Дарин Димитров, че е много важно в Оперативния център да постъпват своевременно данни за актуалната обстановка. Необходимо е да се следи непрекъснато информацията за пътищата, която се публикува на сайта на Агенция „Пътна инфраструктура", за да се реагира незабавно в усложнена зимна ситуация.
От фирмата, поддържаща републиканската пътна мрежа ДЗЗД „ПОНТ" Варна, увериха, че са извършени ефективни организационни мероприятия: машините са налице, има сол и пясък, предстои изграждането на мрежи, там, където се получават снегонавявания.
От докладите на участниците в срещата, стана ясно, че област Добрич е в готовност за работа при зимни условия.
В заключение, Областният управител още веднъж посочи необходимостта от добра координация между институциите, осигуряването на навременна информация и добра телефонна комуникация между ведомствата. Детелина Николова съобщи, че предстои среща с кметовете на общини, „ВиК" АД и ПБЗН, за да се обсъдят нерешени към момента проблем.

 
Актуално

съобщение

анкета