В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Областният управител Детелина Николова участва във форум, посветен на Международния ден на Черно море - 31 октомври

Днес, 31 октомври 2016 г., Министерството на околната среда и водите организира Среща на високо ниво в гр. Бургас. Поканени са представители на страните от региона на Черно море, на ЕС, Черноморската комисия, Международната комисия за опазване на река Дунав, местната власт, бизнеса и НПО да обсъдят належащите въпроси във връзка с устойчивото управление на Черноморския регион.
В рамките на форума ще бъдат обменени мнения относно общи усилия, сътрудничество и ангажираност, насочени към подобряване състоянието на морската околна среда на Черно море с цел постигане на устойчиво бъдеще за Черно море. Тази година Международният ден на Черно море отбелязва двадесетата годишнина от подписването на Стратегическия план за действие за опазване на околната среда и възстановяване на Черно море - документ, в който са заложени предизвикателствата и конкретните политически мерки.
     Сред поканените участници в събитието, е и Областният управител на област Добрич Детелина Николова.
 
     Отбелязването на Международния ден на Черно море се превърна в символ на координираната международна политика и ангажираността на правителствата на 6-те черноморски страни (България, Грузия, Румъния, Руската федерация, Турция и Украйна), към опазването и устойчивото развитие на Черно море. Събитията, организирани в рамките на честванията, служат за повишаване участието на всички заинтересовани страни (национална, регионална и местна администрация, бизнеса, неправителствените организации, академичните среди, младежта, медиите) в дейностите за опазване на уникалната екосистема на Черно море и активното им участие в процеса на вземане на решения.Актуално

съобщение

анкета