По график са раздадени бюлетините за втори тур на президентския вот

          По предварително изготвен график, представители на организационно-техническия екип и главният секретар на Областна администрация Румен Русев, приключиха раздаването на изборните книжа и материали на упълномощени представители на осемте общини в начолото на седмицата. На 9 ноември бяха раздадени чували, пликове, избирателни списъци. Късно вечерта на 10 ноември 2016 г. бяха доставени и бюлетините - 205 700 на брой, които при строги мерки за сигурност, бяха съхранени в сградата на администрацията.
      Областният управител Детелина Николова следи стриктно за своевременното изпълнение на ангажиментите на институцията в изборния процес, съгласно хронограмата, приета с Решение на ЦИК, както и оперативните срокове в указанията на Министерски съвет.Актуално

съобщение

анкета