Отчет за дейността на Областния управител Детелина Николова

С решение на Министерски съвет от 11 ноември 2015 г. встъпих в длъжност Областен управител на област Добрич. За мен това бе сериозно предизвикателство, което приех с ясното съзнание, че мога да изпълня поверените ми законови правомощия и функции с подкрепата на Правителството, на Министър-председателя, и разбира се, с активното участие на целия екип на Областна администрация - Добрич.
Днес мога да заявя съвсем отговорно, че подходих с увереност и амбиция да концентрирам усилията на институцията и да провеждам държавната политика на регионално ниво законосъобразно и с дълбока убеденост за следване принципите за прозрачност, ефективност и устойчивост във всяко едно направление. Работих в добро взаимодействие и комуникация с представителите на всички власти за изпълнение на програмата на Българското правителство „За стабилно развитие на Република България за периода 2014 - 2018 г.". Заедно с целия екип от Областна администрация посрещахме предизвикателствата, работихме усърдно и с желание да оползотворяваме възможностите, които се откриват пред бъдещето на нашата област.

ДЕТЕЛИНА НИКОЛОВА
Областен управител на област Добрич

 

     В прикачения файл можете да се запознаете с пълния текст на отчета на Областния управител.

 Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета