Областният управител участва в заседание на Комитета за наблюдение на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“

     Днес, 28 ноември 2016 г., Областният управител Детелина Николова участва в 6-ото заседание на Комитета за наблюдение на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 г.
      Работната среща се провежда в столицата в резиденция „Бояна" в рамките на два дни. Акцент в работата на участниците в заседанието през първия ден е Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г. Днес ще бъдат представени статусът на изпълнение на ОП „Транспорт" 2007-2013 г., проекти по програмата, които са в изпълнение през настоящата 2016 г. от Национална компания „Железопътна инфраструктура" и Агенция „Пътна инфраструктура". Членовете на Комитета за наблюдение на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура" ще се запознаят с резултатите по избора на неправителствени организации в Комитета.
      Утре, 29 ноември 2016 г., работата ще продължи с акцент върху ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 г. Ще се разгледа статусът на изпълнение на Оперативната програма и ще бъде одобрена Индикативната програма за предстоящата 2017 г. В рамките на заседанието ще се представят дейностите по публичност на Оперативната програма и ще се одобри Годишен план на действие за информация и комуникация. Участниците в заседанието ще се запознаят с проекти на бенефициентите - Национална компания „Железопътна инфраструктура", Агенция „Пътна инфраструктура", Държавно предприятие, „Пристанищна инфраструктура", „Морска администрация" и други.Актуално

съобщение

анкета