Грамота от Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите за Областния управител

prev next
Днес, 30 ноември 2016 г., Съюзът на военноинвалидите и военнопострадалите отличи с грамота Областния управител Детелина Николова в знак на признателност за добра съвместна дейност и по повод 25 години от учредяване на дружество „Военноинвалид" в град Добрич. За добра съвместна работа с добричкото дружество към Съюза, в качеството му на секретар на Община град Добрич, с грамота бе отличен и Главният секретар на Областна администрация Румен Русев.
Заместник-областният управител Сали Феим от името на Д. Николова и от свое име поздрави членовете на дружество „Военноинвалид" - Добрич, и им пожела крепко здраве, лично щастие и още много полезни и родолюбиви инициативи.
Дружество „Военнинвалид" - Добрич, благодари на Областния управител за оказаната подкрепа и съдействие от нейна страна в качеството й на кмет на град Добрич за изграждане на паметна плоча на загиналите по време на своята военна служба.Актуално

съобщение

анкета