В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Областният управител председателства работна среща

prev next
Областният управител Детелина Николова председателства работна среща, проведена на 15 декември 2016 г. в Областна администрация. В заседанието участва екип, сформиран с цел да подпомогне членовете на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие. При откриване на работния форум Областният управител Детелина Николова отбеляза, че срещата е във връзка с проектно оценяване на внесените заявки от работодатели, кандидатствали по схеми и по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.
В хода на работата участниците в заседанието коментираха постъпили предложения и примерно класиране на работодателите, както и методиката, по която е правено оценяването. По схема „Обучение и заетост за младите хора" заявки са подали 63 фирми, а по схема „Обучение и заетост" - 79 фирми. Стана ясно още, че фирмите изпреварват общините, което се дължи на факта, че общините не са заложили допълнително средства за продължаване на заетостта за тяхна сметка.
По предложение на Областния управител Детелина Николова бе решено работният екип да проведе още едно заседание. Преди да бъде закрита срещата Детелина Николова припомни, че срокът за предаване на проектните предложения в „Регионална служба по заетост е 21.12.2016 г.Актуално

съобщение

анкета