Работно заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие одобри проекти по ОП „РЧР“

Областният управител Детелина Николова председателства работно заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие. Тема на заседанието бе оценяване на постъпилите проектни предложения и заявки от работодатели, кандидатствали по схеми и по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.
Представител на "Дирекция Регионална служба по заетост" - Варна, започна членовете на Комисията, определени със Заповед № ОКД-09-02-2 от 09.12.2016 г. на Областния управител на област Добрич, с оценката и класирането на заявките за участие на работодатели по схема „Обучения и заетост" - общо 81 броя, от които 100 % безвъзмездно финансиране ще бъде отпуснато на 21 работодатели. Общата сума за област Добрич по тази схема е в размер на 894 560 лв. Поради големия интерес от страна на работодатели и по-малкия обем средства, Комисията реши да се отпусне частично финансиране и по предложение на още един работодател. Така общо 22-ма работодатели ще получат средства по схема "Обучения и заетост" по ОП "РЧР 2014-2020".
По втора точка от дневния ред бяха представени постъпилите заявления по схема „Обучения и заетост за младите хора", чието общо финансиране за област Добрич е в размер на 1 851 082 лв. Заявления за обучение и заетост на младежи до 29-годишна възраст са подадени от 63-ма работодатели, като всички ще получат финансиране за своите проектни предложения, стана ясно в хода на работата на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие. По двете схеми проектни предложения са подали фирми от сферата на производството и услугите.
При закриване на работното заседание Областният управител Детелина Николова припомни, че срокът за предаване на проектните предложения в „Регионална служба по заетост" е 21.12.2016 г.


Актуално

съобщение

анкета