Областният управител поздрави с празниците представителите на медиите

В навечерието на Нова година и на третия ден на Коледа Областният управител Детелина Николова се срещна с представителите на регионални и централни медии от област Добрич. „Пожелавам на всички Вас, като представители на четвъртата власт, вяра, сила, енергия. Вие сте тези, които със своя професионализъм крепите общественото доверие" - обърна се Областният управител към журналистите. В личен аспект на всеки един тя пожела здраве, щастие и успехи.
Сред акцентите, които Детелина Николова постави на вниманието на медиите в кратка ретроспекция на отиващата си година, бе туризмът, който е един от структуроопределящите отрасли за област Добрич. „Благодарение на ефективното управление на ресурса, с който разполага Областна администрация като второстепенен разпоредител, успяхме съвместно с Областния съвет на БЧК, да реализираме водно-спасителна дейност на неохраняеми плажове, към които има интерес, докато в областите Бургас и Варна, не успяха навсякъде да създадат условия за безопасност" - отчете Областният управител Д. Николова и добави, че е участвала в работната група, изработила новите правила за стопанисване на плажовете с цел предоставяне на по-качествена и по-достъпна услуга за туристите.
Детелина Николова сподели още, че Областна администрация е провела енергийно обследване на 5 сгради държавна собственост, за които в следващите години ще се търсят възможности за изпълнение на предписаните мерки. Не на последно място Областният управител отбеляза, че за пореден път Областна администрация Добрич е одобрена по програмата „Старт в кариерата", по която в момента има млади хора в екипа на администрацията. Сред акцентите, тя посочи и добрия финансов ресурс, усвоен тази година от Областно пътно управление Добрич за рехабилитация на пътната мрежа в областта.Актуално

съобщение

анкета