Успешно премина сертификационен одит в Областна администрация

  Представители от сертифициращата организация SGS по внедряването на международните стандарти ISO 9001:2000 и ISO 27001:2005 потвърдиха след извършен двудневен одит,  че Областна администрация - Добрич е внедрила ефективно системите за управление, те съответстват на изискванията на стандартите и могат да постигнат целите и политиките на организацията.
Актуално

съобщение

анкета