Кметът на Община Генерал Тошево удължи бедственото положение

Областният управител Детелина Николова бе уведомена и получи копие от заповед № 031 от 12.01.2017 г. на кмета на Община Генерал Тошево Валентин Димитров, с която се продължава бедственото положение на територията на общината. Със заповедта си кметът нарежда удължаване на бедственото положение на територията на община Генерал Тошево във връзка с падналия нов обилен снеговалеж, придружен със силен вятър, все още непроходими пътища на територията на общината вследствие на снегонавявания, довело до откъсване на населени места. Бедственото положение се удължава от 13.01.2017 г. и е със срок 5 дни, в рамките на които продължава действието си Общинския щаб за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия в частта му „План за защита при снегонавявания и обледяване". С нормативния акт е разпоредено да се проследява и анализира възникналата бедствена ситуация, както и да се събира ежедневно информация за ситуацията в общината и да се информират своевременно населението, медиите, както и Областният управител и Оперативния център на Регионална дирекция ПБЗН. Копие от заповедта е изпратено и до Министъра на вътрешните работи, до Началника на РУ на МВР и в Оперативния център на РД ПБЗН.
От Областния съвет за сигурност информират, по данни на оперативния дежурен в Община Генерал Тошево, че към обяд на територията на общината непроходими са пътищата: III-2904 - Чернооково, Рогозина до Спасово; III-9701, III-2963 - Преселенци, Спасово. Не е проходим пътят за Средина. В момента се работи по посока за Лозница, както и по посока Краище, след което ще разширява пътят по III-2903 за Красен, Житен. Роторен снегорин работи по III-296 от Василево за Конаре. Заради локални аварии към обяд екипи на „Енерго-Про" работеха за отстраняване на аварии в Рогозина и Огражден. Частично без електрозахранване са били и Петлешково и Александър Стамболийски. Село Рогозина е без вода.Актуално

съобщение

анкета