От 16.00 часа днес със заповед на кмета е отменено бедственото положение в Община Добричка

Областният управител Детелина Николова бе уведомена и получи копие от заповед № 24 от 12.01.2017 г. на кмета на Община Добричка Тошко Петков, с която от 16.00 часа на 12.01.2017 г. се отменя бедственото положение на територията на общината.
В заповедта, от която копие е изпратено както до Областния управител, така и до Министъра на вътрешните работи и Оперативния център на Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението, се посочва, че бедственото положение се отменя поради отпадане на обстоятелствата, послужили за обявяването му. По надлежния ред заповедта е сведена до знанието и на кметове и кметски наместници на населените места в Община Добричка.Актуално

съобщение

анкета