Затвориха пътни артерии заради силен вятър и снегонавявания

Поради силен вятър и снегонавявания от 17.30 часа на 12 януари 2017 г., се затваря за движение пътят от Тервел до Силистра през Алеково, съобщи председателят на Щаба за изпълнение на Областния план за защита на населението при бедствия и Областен управител Детелина Николова. Затворени за движение от този час са и пътят от Честименско през Межден до Силистра, отсечката Орляк - Зърнево до границата с област Шумен, Коларци - Тервел. „Връзката с област Силистра остава през село Коларци" - каза Николова.
Движение за МПС до 12 т се допуска по пътя Тервел - Добрич през Карапелит. В резултат на днешната работа на машините за движение е отворен пътя от Крушари до Добрин, като се допуска движение на МПС до 3.5 т.
„И в следващите два дни роторни снегорини на военните формирования на територията на областта - в Шабла и Балчик, ще продължат да работят по определените маршрути" - информира още Областният управител след отправено искане до Началника на отбраната на Българската армия. Роторният снегорин от формированието в Балчик утре ще работи по отсечката Оброчище-Църква-Батово-Славеево-Стефаново, а този от Шабла по отсечката Бежаново-Спасово-Рогозина. В събота съответно участъците за машините са: Царичино-Кремена-Дропла и Бежаново-Твърдица-Нейково-Септемврийци-Белгун.
Областния управител Детелина Николова бе уведомена и получи копие от заповед № 24 от 12.01.2017 г. на кмета на Община Добричка Тошко Петков, с която от 16.00 часа на 12.01.2017 г. се отменя бедственото положение на територията на общината.
В заповедта, от която копие е изпратено както до Областния управител, така и до Министъра на вътрешните работи и Оперативния център на Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението, се посочва, че бедственото положение се отменя поради отпадане на обстоятелствата, послужили за обявяването му. По надлежния ред заповедта е сведена до знанието и на кметове и кметски наместници на населените места в Община Добричка.
По данни на Областния съвет за сигурност, подадени от оперативния дежурен в Община Добричка, към 17 часа на територията на общината няма населени места без електрозахранване. По данни на ВиК авариите в селата Свобода, Добрево, Тянево, Житница, Пчелник също са отстранени и сондажите се зареждат.
От „Енерго-Про" информират, че няма населени места без електрозахранване, а от ВиК съобщават, че без вода са жителите на село Зимница в община Крушари.
Няма опасност към момента от преливане на язовири на територията на област Добрич при снеготопене, информира Красимир Куртев - главен експерт „Отбранителна и мобилизационна подготовка" в Областна администрация Добрич. При извършената през есента проверка на водоемите, съгласно заповед на Областния управител, Междуведомствената комисия е издала предписания. Нивата на язовирите се следят. Нивата са ниски. Единственият язовир в област Добрич, който има по-голям обем е този в Одринци, който в момента е замръзнал и е на кота 196.76 м, което отговаря на 8 327 000 куб. м, т.е. той е пълен малко над една трета от обема си - 24 млн. куб. м. С цел да се поддържа нивото на язовира оптимално, той постоянно се източва контролирано с 50 л в секунда.Актуално

съобщение

анкета