Нови информационни табла улесняват гражданите, които ползват услугите на Областна администрация

prev next
 

Във фоайето на първия етаж в сградата на Областна администрация, са монтирани две табла, които са в съответствие с изискванията на проект „За прозрачни и открити областни и общински администрации" във връзка с  организирането на специални места за достъп до информация:

  • информационно табло с попълнени примерни бланки за предоставяните административни услуги;
  • указателна табела на входа на Областна администрация.

         Припомняме, че по горепосочената дейност предстои още изпълнение на следните поддейности в Областна администрация Добрич:

  • Изработване на брошури с информация за реда за предоставяне на всички  административни услуги, срокове и такси; подаване на жалби и сигнали;
  • Разработка и въвеждане на „Гласов портал".

files/upload/symbol/opac.JPG
Актуално

съобщение

анкета