Регистриран е случай на Инфлуенца А при диви птици в село Дуранкулак

Областният управител и председател на Областната епизоотична комисия Детелина Николова бе уведомена за регистриран случай на Инфлуенца А в село Дуранкулак, Община Шабла от директора на Областната дирекция по безопасност на храните и секретар на Областната епизоотична комисия д-р Розалина Брайкова. За случая има издадена Заповед № РД 11-190/26.01.2017 г. на Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните, на базата на която е изпратено уведомление до кмета на Община Шабла Мариян Жечев за свикване на Общинската епизоотична комисия и набелязване на конкретни мерки за предотвратяване на проникването и разпространението на болестта на територията на общината.
Припомняме, че до момента на територията на област Добрич бе регистриран само един случай на инфлуенца по диви птици в община Каварна. Общинската епизоотична комисия в Каварна проведе заседание, на което бяха набелязани контретни мерки за недопускане разпространение на заболяването. Д-р Брайкова заяви, че непрекъснато се правят обходи и се следи ситуацията, за де не се допуска разпространение на болестта и по домашните птици.Актуално

съобщение

анкета