Политическите партии се споразумяха за състава на РИК за предстоящите избори за народни представители

Днес, 29 януари 2017 г., от 11.00 часа в зала „Пресцентър" в Областна администрация се проведоха консултации за определяне състава на Районна избирателна комисия. Консултациите бяха свикани от Областния управител на Добрич Детелина Николова на основание чл. 60 от Изборния кодекс и Решение № 4130-НС/26.01.2017 г. на Централната избирателна комисия, като покана за участие чбе отправена до ПП ГЕРБ, коалиция „БСП - лява България", ПП ДПС, коалиция „Реформаторски блок", коалиция „Патриотичен фронт", коалиция „България без цензура", ПП Атака и коалиция „АБВ". След проверка на документите на представителите на партии и коалиции от секретаря на Областна администрация Румен Русев, Областният управител Детелина Николова откри заседанието и предложи то да протече при следния дневен ред:
1. Предлагане и обсъждане на кандидатури за председател, заместник-председател и секретар на Районната избирателна комисия;
2. Приемане на предложенията на партиите и коалициите с конкретни имена и данни за основни и резервни членове на РИК;
3. Други.
Така предложения дневен ред бе одобрен единодушно. Д-р Ердинч Хаджиев - областен председател на ДПС, сподели, че трябва да се спазва съотношението на политическите сили в 43-ото НС и предложи секретаря на РИК да е от ДПС. От ПП Атака предложиха да заемат единия от зам.-председателските постове в комисията. Областният лидер на БСП Мая Димитрова предложи коалиция „БСП - лява България" да заеме председателското място или единия от постовете на зам.-председател на РИК. Заместник-председател на РИК предложи също Нивелин Радичков от Реформаторски блок. Областният координатор на ГЕРБ Румен Иванов също предложи председателския пост на РИК да се заеме от ГЕРБ. По реда на предложенията, Областният управител Детелина Николова прикани представителите на политическите сили първо да обсъдят постъпилите две предложения за председател на РИК - предложени от коалиция „БСП - лява България" и ГЕРБ. След кратки коментари, областният лидер на БСП Мая Димитрова оттегли предложението за председателското място. Последва обсъждане на предложенията за зам.-председатели на РИК - от ПП „Атака", коалиция „БСП - лява България" и коалиция „Реформаторски блок". В хода на последвалата дискусия Мая Димитрова обоснова исканата позиция на зам.-председател на РИК с експертността на човека, когото предлагат. Нивелин Радичков от Реформаторския блок също настоя за зам.-председателски пост в РИК, позовавайки се на представителството на коалицията. Румен Иванов от ГЕРБ обяви, че именно на база национално представителство на партиите ГЕРБ ще подкрепи предложенията от БСП и РБ за зам.-председатели на РИК, както и заради експертността и опита на предлаганите хора. Областният лидер на ПП Атака оттегли кандидатурата на партията за зам.-председателски пост, с което политическите сили постигнаха споразумение и за заместник-председателите. Единодушно всички бяха съгласни и не подложиха на дискусия предложението от ДПС за секретар на РИК.
След постигане на пълен консенсус бе изготвен протокол и подписан от Областния управител Детелина Николова и упълномощените представители на политическите партии и коалиции, участвали в консултациите за определяне състава на РИК.
Така след консултациите, проведени днес, Областният управител Детелина Николова, ще изпрати в ЦИК предложение за назначаване на Района избирателна комисия Добрич от 13 души в следния състав - от ПП ГЕРБ председател и трима членове, от коалиция „Реформаторски блок" - зам.-председател, от коалиция „БСП - лява България" - зам.-председател и един член, от ПП ДПС - секретар и един член, и по един член на комисията от ПП Атака, коалиция „България без цензура", коалиция „Патриотичен фронт" и коалиция АБВ.


Актуално

съобщение

анкета