ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА 2016г.

Годишен доклад за дейността на Областна администрация Добрич за 2016г

Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета