В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Областният управител участва в заседание на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство 2014-2020

Областният управител на Добрич Детелина Николова, в качеството си на член, ще участва във второто заседание на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство 2014-2020 г. Заседанието ще се проведе утре, 07 февруари, в Гранитна зала на Министерския съвет. То ще бъде открито от вицепремиера по европейските фондове Малина Крумова.
Основните теми, които Комитетът ще разгледа, са финансовото изпълнение на програмите, прилагането на държавните помощи, допълняемостта между различните интервенции на европейските структурни и инвестиционни фондове (подхода ВОМР, интеграцията на ромите), изпълнението на финансовите инструменти и ефектите от тях и други, уточняват от пресцентъра на Министерски съвет.
Участие в заседанието ще вземат представители на Европейската комисия, в качеството им на наблюдатели, на регионалните съвети за развитие в районите от ниво 2, национално представителните организации на работодателите, работниците и служителите, национално представителните организации на и за хора с увреждания, Националното сдружение на общините в Република България, неправителствения сектор и представители на администрацията.Актуално

съобщение

анкета