Комисия, назначена със заповед на Областния управител, извърши проверка на организационно-техническата подготовка по общини

Сформирана със заповед на Областния управител Детелина Николова комисия от Областна администрация и представител на Районната избирателна комисия извърши проверки на територията на общините в областта. Проверките имаха за цел да се установи готовността за осигуряването на помещения за съхранение на изборните книжа и материали и осигуряването на тяхната охрана. Проверките са установили, че във всички общини в област Добрич има определени помещения за съхранение на изборните книжа и материали до тяхното предаване на секционните избирателни комисии, както и готовност за осигуряване на техническа и физическа охрана. За готовността в област Добрич по отношение на организационно-техническия процес Областният управител уведоми с писмо главния секретар на Министерски съвет и председателя на Централната избирателна комисия.
Областният управител уведоми вицепремиера и министър на отбраната Стефан Янев, че съгласно приетите решения и хронограмата на ЦИК за провеждане на парламентарни избори за Народно събрание, е предоставено помещение, техническо оборудване и материали за дейността на РИК, за нуждите на РИК е сключен и договор за ползване на зала за предаване на изборните книжа от секционните избирателни комисии след приключване на изборния ден.
В писмо, адресирано до общините в областта, Областният управител Детелина Николова обръща внимание на кметовете да предоставят електронни заявления на гражданите, чрез интернет страниците си, за искания за вписване в избирателните списъци по настоящ адрес, съгласно задълженията на им по чл.36, ал.1 от Изборния кодекс.


Актуално

съобщение

анкета