В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Областният управител участва в заседание на Комитета за наблюдение по програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България

На 30 март Областният управител Детелина Николова, като член на Комитета за наблюдение, ще вземе участие в заседание на седмия Комитет за наблюдение на програма „Интеррег Румъния-България". В заседанието, което ще се проведе в Кълъраш, Румъния, членовете на Комитета за наблюдение ще разгледат одобряване на пакет документи за обявяване на трета покана за набиране на проектни предложения по три оси. Ос-1 - „Добре свързан регион", Ос-2 - „Зелен регион", Ос-3 - „Безопасен регион". Общата стойност на поканата е в размер на 109 млн. евро, от които 59 млн. евро са за проекти по Ос-1, 34 млн. евро за Ос-2 и 16 млн. евро за Ос-3. Кандидатите трябва да осигурят 2 % собствен принос от стойността на проекта. Сред допустимите кандидати по трите оси са общините от осем български области - Видин, Враца, Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра и Добрич. Максималният допустим брой партньори по заявление е до пет, поясни Областният управител Детелина Николова. Тя добави още, че няма ограничение за кандидатите в броя на проектните предложения, но е въведено изискване един бенефициент да не може едновременно да участва в изпълнение на повече от четири проекта.
В дневния ред е предвидено да се вземе решение за одобряване на промени в пет проекта преди договаряне, но нито един не е на българска община. Членовете на Комитета за наблюдение ще вземат решение и за промени след постъпили жалби. По първа покана жалбите са 57 на брой, по втората - 51 жалби, сред които на Община Балчик и Търговско-промишлена палата Добрич. Ще се разгледат за одобрение 3 проекта от резервната листа по първата покана. В края на заседанието, според дневния ред, е предвидено да се разгледат ревизирани длъжностни характеристики за Съвместен секретариат.Актуално

съобщение

анкета