В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Заседава Областна комисия по заетост

Днес, 11 април 2017 г., се проведе заседание на Областна комисия по заетост, председателствано от Областния управител Детелина Николова. В рамките на заседанието членовете на Комисията разгледаха и одобриха постъпилите заявки от работодатели по третия етап за заетост и обечиние на млади хора по ОП „Развитие на човешките ресурси". Пред присъстващите представители на общини, работодателски и синдикални организации Пламен Начков и Светла Костадинова от Агенция по заетостта във Варна разясниха, че в третия етап е отпаднало изискването работодателите да кандидатстват с максимум до 10 работни места. Костадинова добави, че в периода от 28 февруари до 15 март т.г. от област Добрич са били подадени общо 49 заявки за 233 работни места, сред които има обучение на трима безработни по професионални компетентности и на четирима - по ключови компетентности. В периода от 3 до 7 април т.г., е извършена проектна оценка, съгласно методиката, като сред критериите с тежест са взети под внимание работодатели от реалния сектор, разкриване на работни места, според приоритетите в Областната стратегия за развитие, създаване на устойчива заетост. След извършената оценка са класирани заявките на 47 работодатели за 219 работни места, в които влизат и обучения по професионални компетентности по професиите камериер и заварчик и обучение на четири лица по ключови компетентности - чужд език и дигитални умения. Общият необходим ресурс за заявките на всички 47 работодатели е в размер на 840 187 лв., докладваха от Бюрото по труда. Двама работодатели, подали заявки за общо 14 работни места са резерва. Представителят на Търговско-промишлена палата Герман Германов сподели становище, че и работодателите, класирани като резерв ще влязат в обхвата на програмата, защото по-сериозен проблем е намирането на желаещи за работа. Това негово мнение бе споделено и от представители на общините, участвали в заседанието. В заключение участниците в заседанието одобриха подадените и класирани заявки. Преди Областният управител Детелина Николова да закрие заседанието, Пламен Начков от Агенцията по заетост във Варна, сподели, ч„е се очаква през май да стартира схема за обучение по ключови компетентности и професионална квалификация за хора със средно образование.Актуално

съобщение

анкета