Трета работна среща по пилотен проект „Зелената мрежа на Добруджа”

 

     Въпросите, които бяха дискутирани на Третото работно заседание, се отнасят до: презентирането на създадената вече основна структура на Интернет портала http://www.eco-dobrudzha.org/; до обема и съдържанието на данни, които трябва да предоставят първоначално партньорите с цел информационното и техническо функциониране на Интернет портала. Обсъдени бяха връзките за комуникации между партньорите, както и постигането на устойчивост на проекта във времето, съгласно клаузите от сключеното споразумение между идентифицираните организации-партньори.

 

 
Актуално

съобщение

анкета