Областният управител представя лекция на семинар, организиран от Варненсти свободен университет

Днес, 11 май, 2017 г., Областният управител Детелина Николова представи презентация на тема „Комитетът на регионите - механизъм на европейската политика за развитие на регионите", в рамките на семинар, организиран от Варненски свободен университет и Институт за интегрирано управление на общините. Семинарът е двудневен и се провежда в курорта „Албена". Той е в подкрепа на устойчивото и интелигентно развитие на българските общини и целта му е подготовка и повишаване квалификацията на кадри в българските общини.
Форумът бе открит от ректора на Варненски свободен университет проф. д.пс.н. Галя Герчева. Сред лекторите са чл.-кор. проф. д.арх.н. арх. Атанас Ковачев, директор на Института за интегрирано управление на общините, Ирена Николова - експерт от Министерски съвет и д-р Петер Харолд, главен изпълнителен директор на ХИПО НОЕ ГРУП, Австрия, чл.-кор. проф. д.арх.н. арх. Атанас Ковачев, г-жа Нина Ставрева, кмет на община Каварна и арх. Петър Диков. Новите инструменти за подпомагане на общинското управление ще бъдат представени от доц. д-р Георги Калагларски, преподавател във Варненския свободен университет. С лекция участие в семинара взема и арх. Белин Моллов по темата „Европейско териториално сътрудничество" и доц. д-р Галина Момчева, ръководител на катедра „Информатика и икономика" във ВСУ „Черноризец Храбър", която ще представи инструменти за онлайн позициониране на общините и бизнеса.

 
Актуално

съобщение

анкета