Звеното за мониторинг и оценка за изпълнението на Областна стратегия за развитие на социалните услуги проведе работна среща

prev next
Днес, 08 юни 2017 г., заместник областният управител Ивелина Илиева проведе работна среща с основния състав на Звеното за мониторинг и оценка за изпълнението на Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Добрич.
Директорът на Регионална дирекция „Социално подпомагане" Ирена Баирова, която е и заместник-председател на Звеното запозна председателят му - г-жа Илиева, с текущото състояние по изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в областта, като отбеляза, че към настоящия момент единствено Община град Добрич и община Генерал Тошево са информирали писмено дирекцията за планираните социални услуги през 2018 г. Баирова отбеляза, че разкритият в Община Генерал Тошево Център за обществена подкрепа сега по проект, от следващата година е включен в общинския план като делегирана от държавата дейност. В хода на дискусията стана ясно, че единствено в общините Тервел и Каварна няма Центрове за обществена подкрепа. Решено бе Звеното за мониторинг и оценка за изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните услуги през летните месеци да извърши проверки на Центровете за обществена подкрепа и Центровете за социална рехабилитация и интеграция в областта.Актуално

съобщение

анкета