Областна комисия „Военни паметници“ одобри издигането на монумент на 6-та пехотна Бдинска дивизия в село Козлодуйци

prev next
Днес, 29 юни 2017 г., под председателството на Областния управител Красимир Кирилов, се проведе заседание на Областна комисия „Военни паметници". Две бяха точките, залегнали в дневния ред на заседанието. По първа точка от дневния ред бе разгледано искане, постъпило от Община Добричка - за издаване на становище за промяна на името на военен паметник от „Паметен знак на 36-ти пехотен Козлодуйски полк" на „Монумент на 6-та пехотна Бдинска дивизия". Секретарят на Областната комисия „Военни паметници" Красимир Куртев запозна членовете й с постъпилото искане и предостави думата на представителя на Община Добричка Наташа Захариева да информира накратко за новия проект.
„Към настоящия момент е изготвен проект с пълното наименование, т.е. - промяната на името в монумент, като по този начин искаме да включим доста по-пълен списък на войните в 6-та пехотна Бдинска дивизия. Има осигурена известна част от средствата, но за да бъдем точни, искаме съответната промяна да бъде съгласувана и с Областна комисия „Военни паметници", защото с промяната ще имаме доста по-обширни и пълни исторически данни", сподели Захариева. Становище по промяната изказа и историкът Радослав Симеонов, според когото чрез тази промяна ще се „запълни една историческа несправедливост". „Издигането на паметен знак на 36-ти пехотен Козлодуйски полк, поставя в неблагоприятна ситуация войните от 35-ти Врачански полк. И едните, и другите войни са били част от едно войсково съединение. Те са действали заедно в дните на Добричката епопея. И освен техните имена, ще бъдат изписани и имената на 6-та пионерна дружина и 2-ри артилерийски полк, който също е част от 6-та Бдинска дивизия. При издигането на паметник само на 36-ти полк, просто нямаше как тези хора да бъдат почетени. Така че това наложи промяната в името. Мястото на паметника остава същото - в един нов гробищен парк в село Козлодуйци. Има готов проект на арх. Владимир Попов, който е с много символика и направен с много добро познаване на материята. Има осигурени средства, като по-голямата част от тях са от частен дарител, благодарение на когото се работи, както и благодарение на Община Добричка, която се зае с оформянето на терена за направата на този паметник. За изписването на имената - на близо 650 души, са необходими 20 хил. лв. По отношение на това финансиране - се обърнахме към общините, да финансират изписването на имената на войните от своята община. Тази практика проработи за 10-15 общини, доколкото на мен ми е известно. Освен това сме пуснали и съобщение за дарения, като очакваме родственици на загинали да откликнат. Идеята е паметникът да бъде открит на 7 септември т.г., когато се отбелязва 101 г. от Добричката епопея", сподели Р. Симеонов.
Областна комисия „Военни паметници" единодушно одобри промяната на името на паметника и реши секретарят Кр. Куртев, съгласно чл. 13, ал. 3 от Закона за военните паметници, да изготви писмено становище на Комисията и да бъде изпратено до министъра на отбраната за становище от негова страна.
По втора точка от дневния ред постъпи запитване от Община Генерал Тошево, където наскоро е открит добре запазен надпис в село Бежаново. Препоръката на Областна комисия „Военни паметници" е Община Генерал Тошево да подготви документи и внесе молба за регистрация на новия паметник, който ще влезе и в Регистъра на военните паметници на територията на област Добрич.
След изчерпване на дневния ред Областният управител Красимир Кирилов закри заседанието.



Актуално

съобщение

анкета