Първо работно заседание проведе комисията по Процедурата за избор на членове на Съвета на децата

prev next
Днес, 29 юни 2017 г., свое първо работно заседание проведе комисията по процедура за избор на членове на Съвета на децата. Съставът на комисията е определен, според указанията на Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/, и тя е сформирана със заповед на Областния управител Красимир Кирилов. Неин председател е заместник областният управител Ивелина Илиева.
В състава на комисията, която ще извършва оценка и номинация на областно ниво по процедурата влизат представители на Регионално управление на образованието; отдел „Закрила на детето" при Регионална дирекция за социално подпомагане - Добрич; Регионална здравна инспекция - Добрич; ОД МВР - Добрич; както и двама общественици - Петър Петров, главен редактор в радио „Добруджа"; и Албена Бонева, председател на фондация „Ръка за помощ" - Добрич.
Илиева откри заседанието и информира членовете на комисията за постъпилите от общините на територията на областта номинации в срок. До момента в Областна администрация са подадени кандидатури на деца от четири общини - Генерал Тошево, Тервел, Добрич и Добричка, като само от община Тервел са изпълнили точно указанията и са подали пълния комплект документи, отбеляза Илиева. Тя допълни още, че две от общините - Каварна и Крушари, информират за липса на интерес към процедурата.
В рамките на заседанието бяха обсъдени формулярите и критериите за оценка на постъпилите номинации. В срок до 18 юли всеки един от членовете на комисията ще извърши независима оценка на подадените кандидати, след което ще се проведе заседание, на което ще бъдат обобщени резултатите от индивидуалните оценки и финализирана процедурата на ниво област. Предложението на област Добрич ще бъде изпратено в ДАЗД, където до септември ще се проведе подбора, за да бъде попълнен съставът на Съвета на децата - консултативен орган към ДАЗД.Актуално

съобщение

анкета