Въведено е електронно подаване на сигнали и предложения в интернет страницата на Областна администрация

prev next
 

 

            В интернет страницата на Областна администрация - Добрич беше внедрена информационна система за електронно подаване на заявления, жалби, молби и запитвания от гражданите, която е достъпна на интернет адрес: http://dobrich-governor.org/signals/ или по следния начин:

  • с еднократно натискане върху бърза връзка „Подаване на сигнал за...";
  • или по следния начин: Начало > е-услуги > e-молби жалби .

            Потребителите, които желаят да подадат жалба, сигнал, запитване, предложение, следва да се регистрират на уебсайта на Областна администрация, като попълват уеб базиран формуляр РЕГИСТРАЦИЯ. След  успешно въвеждане и изпращане на информацията ще се показва съобщение, че регистрацията е успешна и потребителят ще получи паролата си за достъп на посочения e-mail адрес. Уеб формулярът ФОРМА ЗА ЖАЛБИ, ЗАПИТВАНИЯ, СИГНАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ще бъде достъпен само за граждани, които са се регистрирали и са влезли в системата чрез потребителско име и парола.

            Изградената информационна система за електронно подаване на заявления, жалби, молби и запитвания от гражданите в интернет страницата на Областна администрация - Добрич ще позволи на физически и юридически лица да изпратят онлайн сигнал за корупция, закононарушениe или оплакване от качеството на  административното обслужване, при минимално изразходване на време, средства и усилия както от страна на заинтересованите граждани, така и за самата административна структура.

            С изграждането на информационната система, администрацията осигурява качествено, бързо и прозрачно обслужване и значително подпомага населението в селските райони и гражданите в неравностойно положение, като предоставя възможност за подаване на жалби, сигнали, запитвания и предложения посредством интернет.

            С изпълнението на проекта се постига  самоинициативност и съпричастност на населението към дейностите на Областна администрация - Добрич, която работи в посока непрестанно подобряване на качеството и достъпа на гражданите и бизнеса до предоставяните административни услуги при пълна прозрачност, откритост, компетентност и ефективност.

                „Въвеждане на електронно подаване на жалби, сигнали, запитвания, предложения от гражданите в сайтовете на областна администрация Варна,  Добрич, Шумен и Търговище" е в изпълнение на дейност 7 „Обновяване на интернет страниците на областните и общинските администрации", на Проект А 08-12-21-C/02.02.2009 „За прозрачни и открити областни и общински администрации" финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.    

files/upload/symbol/opac.JPG
Актуално

съобщение

анкета