Отговор на Община Генерал Тошево във връзка с организацията на профилактичните прегледи

     "Във връзка с подадения сигнал на гражданка от град Генерал Тошево за неравнопоставеност при извършване на профилактични прегледи за рак на гърдата, Общинска администрация Генерал Тошево дава следното обяснение:

     Община Генерал Тошево сключи договор с НМОЦ -София за провеждането на безплатен мамографски преглед за 175 жени от цялата община и още 75 - представители на Ейвън козметикс. След направено проучване и разгласа във всички местни медии, кметства, училища, детски градини, МБАЛ, бе констатиран огромен интерес, поради факта, че прегледите ще се извършат от специалисти в сферата на онкологичните заболявания и то със собствена много добра, техника. Желаещите да бъдат прегледани бяха над 300 при договорени само 175 безплатни прегледа. След направе на консултация със всички желаещи бе взето решение, за да няма ощетени, всички 175 души община Генерал Тошево сключи допълнителен договор със същия Национален медицински онкологичен център гр.София за извършването на платени прегледи.На всички желаещи да се прегледат бе даден равен старт и точно, за да няма неравнопоставеност общата сума за платени прегледи за всички бройки над 175 бе солидарно разпределена между записалите се. Хората бяха запознати с това условие и доброволно решиха да бъдат прегледани срещу заплащане в размер на 11 ле а. Впоследствие част от желаещите не се явиха на преглед и броят на платените прегледи беше по-малък.Така реалната сума за доплащане на всеки преглед е 6 лева, като разликата от 5 лева в повече ще бъде върната на всеки един прегледан.

     През седмицата, в която се реализираха тези прегледи, впоследствие разбрахме, че е имало записали се да бъдат допуснати до преглед, като за разликата над договорените желаещи, които контактуваха директно с представителите на НМОЦ и заплащайки си реалната сума за прегледа - 27 лв, са били прегледани."
Актуално

съобщение

анкета