Областният управител ще участва в работно заседание, свикано от заместник министър-председателя Томислав Дончев

Областният управител Красимир Кирилов ще участва на 27 юли 2017 г. в работно заседание, свикано от заместник министър-председателя Томислав Дончев. В рамките на срещата вицепремиерът и областните управители ще обсъдят една от функциите на областните управители - контрол за законосъобразността на актовете на общинските съвети.
В дневния ред е предвиден и преглед на предложенията на областните управители във връзка с предоставянето на административни услуги и режими в изпълнение на Решение по точка 30 от Протокол 28 от заседанието на Министерски съвет от 28 юни 2017 г. - за намаляване на административната тежест за бизнеса и гражданите. По темата дирекция „Модернизация на администрацията" на Министерски съвет ще представи предложения за стандартизиране и унифициране на предоставяните от областните администрации услуги.Актуално

съобщение

анкета