Административната реформа и намаляването на тежестта за бизнес и граждани бе тема на заседание, в което участва Областния управител

Днес, 27 юли 2017 г., в Министерски съвет се проведе заседание, свикано от заместник министър-председателя Томислав Дончев, в което участие взе Областният управител на Добрич Красимир Кирилов. Темите, които областните управители, представители на Върховна административна прокуратура и Националното сдружение на общините са обсъждали са свързани с административната реформа и намаляването на тежестта за бизнеса и гражданите, сподели след заседанието Красимир Кирилов. „В рамките на заседанието обсъдихме казуси относно правомощията на Областния управител във връзка решенията на общински съвети", каза Кирилов. От правителствената пресслужба информираха, че по време на срещата заместник главният прокурор и ръководител на Върховната административна прокуратура Ася Петрова е обявила, че тече анализ на незаконосъобразни решения на местната власт от 2016 г. насам и до момента са депозирани близо 1500 протеста срещу общински наредби и норми. „Съзнаваме необходимостта от взаимодействие в усилията за преустановяване на тези противозаконни практики и сме готови да сътрудничим с областните администрации и органите на местната власт за тяхното преодоляване по предвидения в закона ред", е заявила Петрова.
Методически документ в помощ на областните управители ще подпомага контролната им дейност по отношение на законосъобразността на актовете на общинските съвети като част от мерките за подобряване и оптимизиране на услугите за гражданите и бизнеса, е решено на работната среща инициирана от вицепремиера Томислав Дончев, който е и председател на Съвета за административна реформа.
Методологията, базирана на анализ на прокуратурата за депозираните протести срещу общински наредби и норми, ще бъде изготвена от администрацията на Министерския съвет в продължение на усилията на правителството за намаляване на административната тежест. В допълнение предстои Съветът за административна реформа да одобри модел за стандартизиране и унифициране на предоставяните от областните администрации услуги чрез уеднаквяване на наименования на услуги и документи, на процедури, образци и срокове за извършване на услугите.
„Имаше конкретни предложения, мнения и становища от областни управители за отпадане на услуги, намаляване на броя изисквани документи и други. Решено бе да се състави работна група от представители на централна администрация и областните управители, която ще направи анализ на постъпилите предложения и ще подготви условия за прилагането на унифицирани услуги от всички областни администрации - срокове, документи, цени" - коментира Областният управител след края на заседанието.Актуално

съобщение

анкета