Областният управител свиква извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК

В качеството си на председател на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от ВиК АД - Добрич, Областният управител Красимир Кирилов свиква извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията. То ще се проведе на 31 юли 2017 г. от 14.00 часа в зала „Пресцентър" в Областна администрация Добрич.
В дневния ред са включени две точки. По първа точка ще бъде представен проектобюджетът и ще се вземе решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от ВиК АД - Добрич, за 2018 г.
По втора точка ще се дискутират други, ако има въпроси от членовете на Асоциацията.Актуално

съобщение

анкета