Комисия провери плажовете и раздаде указателни табели, предоставени от Министерство на туризма

Назначена със заповед на Областния управител комисия на 26 юли 2017 г. извърши проверка на 6 водно-спасителни поста, които са на четири от неохраняемите плажове на територията на област Добрич. Комисията с председател заместник областният управител Красимир Николов и членове - директорът на дирекция АКРРДС Силвия Енчева и главен експерт в същата дирекция Веселин Димитров на място провериха изпълнението на задълженията от изпълнителя и работещите за него лица по договор № АСД 14-14/28.06.2017 г., за обезпечаване с водно-спасителна дейност на неохраняеми плажове, сключен между Областния управител и Областен съвет на БЧК. На място проверката е показала, че спасителните постове са оборудвани и водното спасяване е организирано в съответствие с Наредбата за водно-спасителна дейност и обезопасяването на водните площи, а изпълнителят - Областният съвет на БЧК Добрич, изпълнява добросъвестно задълженията си.
На 27 юли 2017 г., комисията раздаде на 16 морски плажа на територията на област Добрич, които са с наематели или концесионери предоставените от Министерството на туризма указателни табели. На табелите има информация за правата и задълженията на ползвателите и наемателите на плажните ивици, както и горещ телефон в Министерството на туризма за подаване на сигнали, свързани с нередности по плажовете.Актуално

съобщение

анкета