Стимулиране на диалога граждани – Областна администрация

 

      Във фронт - офиса /Бюрото за комплексно обслужване/ са създадени отлични условия за диалог и предоставяне на изчерпателна информация на гражданите, за което спомагат и новите нагледни материали - брошури и информационни табла.  

     В процеса на усъвършенстване и надграждане на дейностите, характерни за една модерно работеща административна система, в Областна администрация - Добрич бе внедрен гласов  портал за автоматично телефонно обслужване, както и електронно подаване на сигнали  на сайта на администрацията.  Вчера бяха получени и  нови нагледни материали, които запознават гражданите с  реда за предоставяне на унифицирани услуги,  правно основание, необходими документи, срокове, такси.

      В изпълнение на дейностите по проекта, на администрацията бяха предоставени три камери, предназначени за общините Балчик, Крушари и Шабла. В тези общини ще бъде въведено онлайн излъчване на заседанията на общинските съвети.

      Брошурите с информация за реда за предоставяне на административни услуги са изработени в изпълнение на дейност 6 „Разработване и реализация на концепция за организиране на специални места за достъп до информация в областните и общинските администрации", на Проект А 08-12-21-C/02.02.2009 „За прозрачни и открити областни и общински администрации" финансиран от ОПАК.

files/upload/symbol/opac.JPG
Актуално

съобщение

анкета