ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ за класиране на кандидатите по обявения конкурс за длъжността Старши счетоводител АПОФУС

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ

 за класиране на кандидатите  по обявения конкурс за 

длъжността Старши счетоводител АПОФУС

Съгласно изискванията на чл. 34, ал. 1 и чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, комисията класира следните кандидати

Име, презиме, фамилия

Окончателен резултат

Области, в които кандидатът е показал

 най-добър резултат

 

 

1.Валя Цветанова Кралева - Тодорова

 

 

 

471 т.

-аналитична компетентност

- ориентация към резултати

- работа в екип

- комуникативна компетентност

- фокус към клиента

 

 

 

 
Актуално

съобщение

анкета