Съюзът на военноинвалидите и военнопострадалите отличи Областния управител на Добрич

prev next
Съюзът на военноинвалидите и военнопострадалите отличи Областния управител на Добрич Красимир Кирилов. Признанието е за добрата съвместна дейност и по повод празника на град Добрич - 25 септември. Заедно с него представителите на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите връчиха и плакет с лика на св. Георги - закрилник на българските воини.
Съюзът на военноинвалидите и военнопострадалите е с над 100-годишна история. Той е учреден на 28-29 март 1915 година в София. На 13 април 1915 г. с Указ № 45 на Цар Фердинанд I е приет първият закон за полагане на грижи и подпомагане на военноинвалидите и военнопострадалите.Актуално

съобщение

анкета