В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Междуведомствена комисия започна проверка на състоянието на язовири, речни корита и водосбори в област Добрич

Комисия, назначена със заповед на Областния управител Красимир Кирилов, председателствана от заместник областния управител Красимир Николов, започна проверка на проводимостта на речни легла и водосборни дерета. В рамките на обхода в областта ще се инспектират и пътните съоръжения, попадащи в обхвата на деретата, както и състоянието на хидротехническите съоръжения.
Комисията ще извърши оглед на съоръженията и речните легла на територията на цялата област в рамките на 10 дни, след което ще бъде изготвен доклад за проводимостта и състоянието на речните легла, водосборни дерета и хидротехническите съоръжения.Актуално

съобщение

анкета